Kategoria:

O produkcie i jego wariantach

Zapoznaj się z ustandaryzowanymi dokumentami o produkcie ubezpieczeniowym. Pomoże Ci to w wyborze opcji ubezpieczenia.

Szczegóły dotyczące sum ubezpieczenia znajdziesz w ustandaryzowanych dokumentach o produkcie ubezpieczeniowym. W każdym z nich znajdziesz informacje o sumach i limitach dla wybranej opcji ubezpieczenia. Pamiętaj, że mogą obowiązywać wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. 

Koszt polisy to składka wraz z ewentualnymi podatkami. Łączna składka ubezpieczeniowa podana będzie na Twoim certyfikacie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wielu czynników np. wybrana przez Ciebie opcja ubezpieczenia, okres ochrony ubezpieczeniowej czy miejsce docelowe Twojej podroży. 

Informacje Ogólne

Udział własny w wysokości 200 zł obowiązuje dla sekcji :

  • Rzeczy osobiste i bagaż
  • Osobiste środki pieniężne
  • Odpowiedzialność cywilna

Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od otrzymania elektronicznego potwierdzenia zakupu swojej polisy. Aby to zrobić, napisz do nas. W tej sytuacji zwrócimy Ci całość zapłaconej składki.

Prawo do odstąpienia nie ma zastosowania, jeśli ubezpieczony rozpoczął już podróż lub zgłosił roszczenie z polisy w okresie 30 dni od daty elektronicznego potwierdzenia ochrony.

Nie, nie musisz dostarczać nam zaświadczenia lekarskiego, aby wykupić ubezpieczenie. Należy jednak pamiętać, że zdarzenia wynikające z wcześniejszych problemów ze zdrowiem nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. W celu uzyskania pełnych informacji zapoznaj sie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Cechy produktu

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby na stałe zamieszkujące w Polsce, które w momencie wykupowania polisy znajdują się na jej terytorium.

W chwili zakupu polisy osoba jego dokonująca musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może być w wieku powyżej 69 roku życia.

W ubezpieczeniu na pojedynczą podróż możesz zakupić ubezpieczenie maksymalnie na 180 dni przed rozpoczęciem podróży.

W przypadku ubezpieczania całorocznego okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu zakupienia polisy i obejmuje wszystkie wyjazdy (trwające maksymalnie 30 dni każda) w ciągu roku od daty zakupu polisy.

Możesz wykupić ubezpieczenie podróżne najpóźniej w dniu rozpoczęcia podróży, ale przed wyruszeniem w nią.

Wydatki medyczne poniesione za granicą, Rezygnacja i Dodatkowe koszty podróży

Koszty Leczenia

Jeżeli podczas podróży będziesz musiał poddać się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem (w tym Covid 19),  pokryjemy uzasadnione koszty medyczne poniesione w związku z pobytem w szpitalu, usługami transportu ratunkowego, zabiegów chirurgicznych i innych procedur diagnostycznych lub leczenia.

Koszty repatriacji w naglych wypadkach

Jeżeli podczas podróży będziesz musiał być przetransportowany do Polski w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem (w tym Covid 19), pokryjemy wszystkie uzasadnione koszty, których poniesienie przez Chubb Assistance jest niezbędne z medycznego punktu widzenia, w celu przewiezienia Cie do domu w Polsce, lub do odpowiedniego szpitala w Polsce.

Koszty podróży

Jeżeli z medycznego punktu widzenia będziesz musiał pozostać za granicą po planowanej dacie powrotu do Polski, pokryjemy koszty z tytułu wszystkich niezbędnych i uzasadnionych kosztów zakwaterowania (wyłącznie pokój) oraz kosztów podróży poniesionych za zgodą Chubb Assistance, a także kosztów podróży

powrotnej do Polski, jeżeli nie będziesz mógł skorzystać z pierwotnego biletu powrotnego.

Koszty podróży opiekuna

Pokryjemy wszystkie niezbędne i uzasadnione koszty zakwaterowania (wyłącznie pokój) i koszty podróży poniesione za zgodą Chubb Assistance przez dowolną inną osobę, w przypadku, gdy opieka takiej osoby będzie zgodnie z poradą lekarską niezbędna podczas Twojej podróży lub podróży Twojego dziecka do domu w Polsce.

Opłaty za kremacje lub transport zwłok

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania pokryjemy koszty:

1.Opłat za kremacje, w kraju w którym nastapił zgon; lub

2.Opłat transportowych za przewiezienie zwłok lub prochów Ubezpieczonego do Polski.

Leczenie stomatologiczne w nagłych wypadkach

Pokryjemy wszelkie niezbędne z medycznego punktu widzenia i uzasadnione koszty leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach, poniesione poza Polską. Pokrywane są wyłącznie koszty poniesione w celu uśmierzenia bólu.

Bagaż i Rzeczy osobiste

W przypadku utraty bagażu zwrócimy Ci koszty nabycia utraconych rzeczy osobistych zabranych przez Ciebie w podróż lub tych, które zostały podczas niej zakupione. Wyszczególnione sumy ubezpieczenia oraz udział własny dla poszczególnych świadczeń znajdują się w polisie.

W przypadku opóźnienia Twojego bagażu o ponad 12 godzin w stosunku do planu podróży pokryjemy wydatki na ubrania lub przybory toaletowe, których zakup był konieczny.

Opóźnienie podróży

Ochrona ma zastosowanie dla opóźnienia zarezerwowanego lotu o więcej niż 4 godziny lub overbookingu powodującego ponad 4 godzinne opóźnienie Twojej podróży. Pokryjemy udokumentowane dodatkowe koszty wyżywienia i zakwaterowania, pod warunkiem że linia lotnicza takiej ochrony nie zapewni.

Ciesz się spokojem podczas podróży dzięki ubezpieczeniu
podróżnemu Chubb Travel Insurance.

Wylicz składkę!

Możesz też skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Image alt text

Chubb European Group Se Spółka Europejska
Oddział w Polsce

Ul. Królewska 18

00-103 Warszawa

Polska

Image alt text

Informacje ogólne lub zapytania dotyczące polisy

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
Tel: +48 800 01 27 92
Od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

E-Mail: ChubbTravelInsurance@isoncare.pl

 

Image alt text

Biura Chubb na świecie  

Aby uzyskać adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail dowolnego biura Chubb w naszej globalnej sieci, skorzystaj z naszego lokalizatora biur.

Worldwide Office Locator