Dokładamy starań, by jak najszybciej rozpatrywać roszczenia oraz wypłacać należne odszkodowania. Jeżeli miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, pobierz odpowiedni formularz i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

W celu uzyskania szczegółowych informcji zadzowń do nas +48 800 01 27 92 lub napisz email: ChubbTravelInsurance@isoncare.pl .

Jak zgłosić roszczenie:

 1. Roszczenie powinieneś zgłosić w ciągu 30 dni od zdarzenia stanowiącego jego podstawę.
 2. Zgłoś roszczenie korzystając z pomocy Chubb Assistance.
 3. Wypełnij WSZYSTKIE odpowiednie sekcje i odpowiedz na pytania zawarte w formularzu. Brak szczegółowych wyjaśnień skutkuje zazwyczaj opóźnieniem oceny zgłoszonego roszczenia.
 4. Upewnij się, że dołączasz do formularza WSZYSTKIE wymagane dokumenty. Niedostarczenie wymaganych dokumentów zazwyczaj skutkuje opóźnieniem w ocenie roszczenia.
 5. W celu szybkiego rozpatrzenia roszczenia prosimy o przesłanie formularza roszczenia i dokumentacji uzupełniającej za pośrednictwem naszego działu obsługi roszczeń. Wniosek można złożyć poprzez e-mail na adres ChubbTravelInsurance@isoncare.pl
 6. Po złożeniu zgłoszenia roszczenia otrzymasz od nas potwierdzenie zgłoszenia roszczenia, w którym znajdziesz numer identyfikacyjny roszczenia.

Wymagane dokumenty:

Chubb zastrzega prawo do zażądania od osoby zgłaszającej roszczenie dostarczenia wszelkich innych informacji lub dokumentów, które nie zostały określone poniżej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ponadto, w zależności od rodzaju składanego roszczenia, wymagane są następujące dodatkowe dokumenty uzupełniające:

Ubezpieczenie NNW - Śmierć
 • Kopia raportu policyjnego
 • Poświadczona kopia aktu zgonu
 • Raport z sekcji zwłok
 • Raport toksykologiczny
Ubezpieczenie NNW – Trwałe inwalidztwo
 • Kopia raportu policyjnego (jeśli dotyczy)
 • Szczegółowy raport medyczny
 • Certyfikat medyczny
Koszty leczenia
 • Dokumentacja medyczna (ambulatoryjna, wypis ze szpitala, rachunki medyczne)
 • Szczegółowy raport medyczny dotyczący rodzaju choroby / urazu wystawiony przez lekarza prowadzącego.
Odpowiedzialność cywilna
 • Pisemne roszczenie przeciw Tobie
 • Pismo / wezwanie od strony trzeciej / policji/ sądu
Przerwanie podróży
 • Wszelka dokumentacja potwierdzająca nieprzewidziane okoliczności, które doprowadziły do przerwania/skrócenia podróży (np. raport medyczny)
 • Poświadczona kopia aktu zgonu w przypadku zgonu
 • Dowody wydatków poniesionych w związku z przerwaniem podróży.
 • Oryginalna rezerwacja i faktura za rezerwację
 • Dowód relacji (w przypadku przerwania podróży np. w wyniku śmierci osoby bliskiej)
 • Potwierdzenie kwoty zwrotu przez organizatora podróży (agenta, biuro podróży)
 • Oryginalna faktura lub pokwitowanie kosztów poniesionych w celu zmiany lub zakupu dodatkowego biletu lotniczego
Opóźnienie podróży
 • Oryginalny plan podróży / booking
 • Karta pokładowa pokazująca aktualny czas i datę startu
 • Pisemne potwierdzenie od przewoźnika, linii lotniczej lub jej przedstawicieli z podaniem przyczyny opóźnienia
Opóźnienie bagażu
 • Pisemne potwierdzenie od przewoźnika, linii lotniczej lub jej przedstawicieli z podaniem przyczyny opóźnienia bagażu
 • Dokument Property Irregularity Report
 • Potwierdzenie odbioru bagażu
 • Dokumenty potwierdzające dodatkowe wydatki

Ciesz się spokojem podczas podróży dzięki ubezpieczeniu
podróżnemu Chubb Travel Insurance.

Wylicz składkę!

Możesz też skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Image alt text

Chubb European Group Se Spółka Europejska
Oddział w Polsce

Ul. Królewska 18

00-103 Warszawa

Polska

Image alt text

Informacje ogólne lub zapytania dotyczące polisy

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
Tel: +48 800 01 27 92
Od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

E-Mail: ChubbTravelInsurance@isoncare.pl

 

Image alt text

Biura Chubb na świecie  

Aby uzyskać adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail dowolnego biura Chubb w naszej globalnej sieci, skorzystaj z naszego lokalizatora biur.

Worldwide Office Locator